Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του δικαίου, με εξειδίκευση στο εμπορικό- εταιρικό, ναυτικό και αστικό δίκαιο. Καλύπτουμε τη δικαστική εκπροσώπηση και εγγυόμαστε την άμεση συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε νομικά πρόσωπα. Με συνεχή ενημέρωση στα θέματα ειδίκευσής μας, είμαστε πάντα πρόθυμοι να διερευνήσουμε διεξοδικά την κάθε υπόθεσή σας και να σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό προς τις ανάγκες σας. Στόχος μας είναι να προνοούμε για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων σας. Για την παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών, το γραφείο μας διαθέτει δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών, φοροτεχνικών, μεσιτών και πολιτικών μηχανικών.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

Μάρκος Ματραπαζίδης
Μάρκος Ματραπαζίδης
Σταυρούλα Μιχαλοπούλου
Σταυρούλα Μιχαλοπούλου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μας διαθέτει ευρύ δίκτυο ανεξάρτητων συνεργατών:

 • Ποινικολόγων
 • Δικηγόρων εξειδικευμένων στο Διοικητικό Δίκαιο
 • Συμβολαιογράφων
 • Δικαστικών Επιμελητών
 • Φοροτεχνικών
 • Μεσιτών ακινήτων και πλοίων
 • Μεσιτών ασφαλειών
 • Πολιτικών Μηχανικών
 • Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Πραγματογνωμόνων
 • Διακανονιστών Αβαρίας
 • Υπηρεσίες ρυμούλκησης